Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee ehdotusta digimarkkinasäädökseksi (Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla www.edps.europa.eu) 2021/C 147/04