KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta: Varajase hoiatamise süsteem nr 11-12/2019