Kommissionens förordning (EG) nr 1646/2001 av den 13 augusti 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljandet av anpassningsstöd till raffineringsindustrin för förmånsråsocker och om ändring av anpassningsstödet och tilläggsstödet till sockerraffineringsindustrin