Uredba Komisije (ES) št. 1646/2001 z dne 13. avgusta 2001 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za dodelitev izravnalne pomoči rafinerijam preferenčnega surovega sladkorja ter o prilagoditvi izravnalne pomoči in dodatne osnovne pomoči za rafinerije sladkorja