Nariadenie Komisie (ES) č. 1646/2001 z 13. augusta 2001 ustanovujúce vykonávacie pravidlá na poskytovanie pomoci na prispôsobenie priemyslu rafinujúceho preferenčný surový cukor a ktorým sa upravuje podpora na prispôsobenie i dodatková základná pomoc pre priemysel rafinujúci cukor