Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Numru 1646/2001 tat-13 ta’ Awissu 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati ta’ implimentazzjoni għal għoti ta’assistenza għall-addattament għall-industrija tar-raffinar taz-zokkor preferenzjali u jaġġusta kemm l-għajnuna ta’ aġġustament u għajnuna addizzjonali bażika għall-industrija tar-raffinar taz-zokkor