Komisijas Regula (EK) Nr. 1646/2001 (2001. gada 13. augusts), ar ko paredz sīki izstrādātus ieviešanas noteikumus attiecībā uz koriģējošā atbalsta piešķiršanu preferences jēlcukura rafinēšanas nozarei un ar ko cukura rafinēšanas nozarē koriģē koriģējošo atbalstu un papildu pamatatbalstu