2001 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1646/2001, nustatantis išsamias sureguliavimo pagalbos teikimo lengvatinėmis sąlygomis įvežamo žaliavinio cukraus rafinavimo pramonei taisykles ir koreguojantis sureguliavimo pagalbą ir papildomą bazinę pagalbą cukraus rafinavimo pramonei