Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 203, 2011. gada 6. augusts