Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1343 z dne 25. septembra 2020 o odobritvi začasne podpore Republiki Bolgariji na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19