Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2017 z dne 9. decembra 2020 o spremembi dela 2 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/878 glede vnosov za Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko (Besedilo velja za EGP)