ETA:N sekakomitean päätös N:o 35/2003, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta