Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 430/2011 z  2. mája 2011 , ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11