Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 430/2011 ( 2011. gada 2. maijs ), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem