Lieta T-138/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. jūnija spriedums — Muñoz Arraiza /ITSB — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ( “RIOJAVINA” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “RIOJAVINA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas kolektīva grafiska preču zīme “RIOJA” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))