Avizul Comitetului Economic și Social European privind TTIP și impactul său asupra IMM-urilor (aviz din proprie inițiativă)