Sag 42/87: Sag anlagt den 6. februar 1987 af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber mod kongeriget Belgien