2014/112/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. február 27. ) az Írország által kérelmezett eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 1194. számú dokumentummal történt)