Cauza T-56/18: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative WEIN FÜR PROFIS — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Caracter înșelător — Articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (g) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)