Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2009, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2020, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta orgaanisia liuottimia käyttäviä pintakäsittelylaitoksia sekä kemikaaleilla tapahtuvaa puun ja puutuotteiden suojausta varten (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 4050) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)