Sag T-890/16: Rettens kendelse af 13. december 2018 — Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — offentlig finansiering af den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt — individuel støtte — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — rent bekræftende retsakt — forberedende akt — afvisning)