Statsstøtte (nr. 93/83) (artikel 92-94 i EØF-traktaten) — Meddelelse i henhold til EØF-traktatens artikel 93, stk. 2, første punktum, til andre interesserede parter end medlemsstaterne vedrørende det støtteprojekt, som den italienske regering påtænker at gennemføre i henhold til lov nr. 675/77 til fordel for en virksomhed inden for sektoren for automobilkomponenter i Torino og Cuneo