Sprawa T-287/16: Wyrok Sądu z dnia 20 lipca 2017 r. – Belgia/Komisja (EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Wydatki poniesione przez Belgię — Refundacje wywozowe — Brak odzyskania wynikający z zaniedbań, które można przypisać organowi państwa członkowskiego — Brak wyczerpania wszystkich istniejących środków odwoławczych — Proporcjonalność)