Predmet T-287/16: Presuda Općeg suda od 20. srpnja 2017. – Belgija protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Izdaci nastali za Belgiju — Izvozne subvencije — Povrat koji nije izvršen zbog nemara tijela države članice — Neiscrpljivanje svih mogućih pravnih sredstava — Proporcionalnost”)