Sag T-287/16: Rettens dom af 20. juli 2017 — Belgien mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — udgifter afholdt af Belgien — eksportrestitutioner — manglende inddrivelse som følge af forsømmeligheder, der kan tilskrives et organ i en medlemsstat — udtømmelse af alle ankemuligheder foreligger ikke — proportionalitet)