Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1667 2019 m. rugsėjo 27 d. kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Cârnaţi de Pleşcoi (SGN)