Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1770 2019 m. spalio 23 d. kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti žmonėms vartoti skirtus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius, jūrų pilvakojus ir žuvininkystės produktus, sąrašus iš dalies keičiami Sprendimo 2006/766/EB priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7639) (Tekstas svarbus EEE)