Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1477, annettu 14 päivänä lokakuuta 2020, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta poikkeuksellisten toimenpiteiden tilapäisen jatkamisen osalta covid-19-pandemian seurausten huomioon ottamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)