Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om supplerende regler til forhandlingsdirektiverne for Dohaudviklingsdagsordenen vedrørende forhandlingerne om en multilateral ramme for investeringsfremme