Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9881 — Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 280/01