Predmet T-742/14: Tužba podnesena 3. studenoga 2014. – Alpha Calcit protiv OHIM-a – Materis Paints Italia (CALCILITE)