Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/924 z 30. mája 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny