Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/924, 30. mai 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril