De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 329, 17. november 1981