Schriftelijke vraag E-002281/11 John Stuart Agnew (EFD) aan de Commissie. Verstaanbaarheid van vertolking