Zaak 154/82: Beroep, op 17 mei 1982 ingesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België