Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 201, 23 ta' Lulju 2010