Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 244, 2012. gada 14. augusts