Euroopan unionin virallinen lehti, CA 236, 01. lokakuuta 2009