Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 188, 2014. június 20