Rådets forordning (EØF) nr. 2666/84 af 18. september 1984 om femte ændring af forordning (EØF) nr. 320/84 om fastsættelse for 1984 af de foreløbige samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Fællesskabets fiskerizone samt af Fællesskabets foreløbige andel af disse fangster, af dennes fordeling blandt medlemsstaterne og af betingelserne for fiskeri af de samlede tilladte fangstmængder