Klausimas raštu P-9462/10 Csaba Sándor Tabajdi (S&D) Komisijai. Galimi Europos lygmens sprendimai dėl raudonojo dumblo pramoninio utilizavimo siekiant išvengti tokių nelaimių kaip Kolontár kaime (Vengrijoje) išsiliejus raudonajam dumblui