Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 108, 04 mei 2002