De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 108, 04. maj 2002