Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 29/05