Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 242, 21. elokuuta 1996