Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 185, 2014 m. birželio 17 d