Euroopan unionin virallinen lehti, C 185, 17. kesäkuuta 2014