Sag 233/87: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse, afsagt den 12. maj 1987 af Finanzgericht Hamburg, i sagen firma Merkur Aufienhandel GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Hamburg Jonas