Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2588/87 van de Commissie van 27 augustus 1987 houdende wijziging van de monetaire compenserende bedragen (PB nr. L 247 van 31.8.1987)